Olida kort
N

Provtagning av jord och grundvatten

N

Mångårig erfarenhet i branschen

N

Sanering

N

Hjälp med avsättning av avfall

Olida kort
N

Jord och grundvatten provtagning

N

Mångårig erfarenhet i branschen

N

Hjälp med avsättning av avfall

N

Sanering

Vi erbjuder följande tjänster

MIFO-Undersökningar

Utförs i enlighet med Naturvårdsverkets vägledning: Metodik för inventering av förorenade områden.

Miljötekniska markundersökningar

Utförs genom provborrning eller provgropsgrävning för att undersöka föroreningssituationen inom ett markområde.

Riskbedömning av förorenade områden

det fall det har påträffats förorening i jord- och/eller grundvatten, ytvatten, sediment, kan en riskbedömning utföras.

Åtgärdsutredningar

Utförs för att utreda vilka saneringsalternativ som kan finnas för att sanera ett område.

Sanering (avhjälpandeåtgärd)

Vi kan bistå med att utarbeta saneringsmetod och utföra kontroll och dokumentation under arbetets gång

statusrapporter

I enlighet med Industriutsläppsförordningen ska för vissa verksamheter upprättas statusrapporter för mark och grundvatten.

Environmental Due Dilligence (EDD)

I samband med fastighetstransaktioner är det att rekommendera att man även ser över de miljörelaterade riskerna med ett förvärv.

Masshantering förorenad jord/ avfall

Det finns flera mål och riktlinjer för masshanteringen för att nå en hållbar utveckling. Avfall/massor kan uppkomma i samband med t.ex. inför en nybyggnation i form av överskottmassor, rivning, sanering eller schaktning. Ibland kan massorna kan användas inom samma projekt men ofta påträffar man föroreningar i olika form och dessa kan bli komplicerade.

Allt om våra tjänster

Engagerade konsulter

Olida Miljökonsulter AB startades 2018 av Burçin Zavotçu.

Bolagets engagerade konsulter har mångårig erfarenhet av branchen och kan vid behov ta hjälp av ett brett kontaktnät av samarbetspartners för att med stor flexibilitet leverera kostnadseffektiva lösningar av hög kvalitet.

Kontakta oss

Burçin Zavotçu

Tel: 0709 158626
Email: burcin@olida.se

Jon Warnhag

Tel: 0709 427215
Email: jon@olida.se

Tina Ren

Tel: 0702 625510
Email: tina@olida.se

Sandra Ollander

Tel: 0766 403451
Email: sandra@olida.se

Anna Sahlgren

Tel: 0735 371055
Email: anna@olida.se

Adress

Olida Miljökonsulter AB

Rimfrostgatan 4,
212 23 Malmö

Olida Miljökonsulter AB, Hållbara miljölösningar